Bestuur & Commissies

Voorzitter
Henk Kouwen

Algemeen secretariaat
Angela de Boer
T: 06-28993668
E: secretariaatlrvechtruiters@outlook.com

Wedstrijd secretariaat & Penningmeester
Melissa Schuurman
E: lrdevechtruiters@hotmail.com

Bestuursleden
Robert-Jan Oude-Breuil
Freddy Smook
Marjolein Brinkman

Activiteitencommissie
Angela de Boer
Melissa Schuurman
Vivienne Greveling